scentivaid mycapturer thelightindonesia

Hukum-hukum Puasa (Fasal 7)

Sampul Kitab Pedoman Puasa
Ilustrasi by Boni Aditiya

Sebelumnya Baca: Pembagian Puasa dan Tingkatannya (Fasal 6)

احكام الصيام

AHKAAMU AL-SHIYAM

حكم٢ ڤواس

HUKUM-HUKUM PUASA

١. واجب

1.     Wajib

١. ممڤواساكن بولن رمضان اتس سكلين مكلف بالغ برعقل لاكى٢ ڤرمڤوان سوچى درڤد حيض دان نفاس لاݢي كواس اتس برڤواس.

1.     Mempuasakan bulan Ramadhan atas sekalian mukallaf baligh berakal laki-laki dan perempuan suci daripada haid dan nifas lagi kuasa atas berpuasa.

٢. ممڤواساكن ڤواس كفارة.

2.     Mempuasakan puasa Kafarat [denda].

٣. ممڤواساكن ڤواس نذر.

3.     Mempuasakan puasa Nazar.

٤. ممڤواساكن ڤواس فرض

4.     Mempuasakan qhada puasa fardhu.

٥. ممڤواساكن ڤواس ڤدية.

5.     Mempuasakan puasa Fidyah.

٢.  حرم

2.     Haram

١. ممڤواساكن دوا هارى راى ڤواس دان حج.

1.     Mempuasakan dua Hari Raya:  puasa dan haji

٢. ممڤواساكن تيݢ هارى تشريق.

2.     Mempuasakan tiga Hari Tasyrik.

٣. ممڤواساكن هارى شك هارى يڠ كتيݢ ڤوله بولن شعبان دان برخبر٢ مانسي دڠن مليهت بولن تتاڤى تيدق صح خبر ايت.

3.     Mempuasakan hari syak hari yang ketiga puluh bulan Sya’ban dan berkhabar-khhabar manusia dengan melihat bulan, tetapi tidak sah khabar itu.

٤. ڤواس كتيك ساكت يڠ مان ڤڽاكت ايت همڤير مهيلڠكن جيوا.

4.     Puasa ketika sakit yang mana penyakit itu hampir mehilangkan jiwa.

٥. ممڤواساكن سڤردوا شعبان يڠ اخر كالو تيدق سڤاكت دڠن عادتڽ.

5.     Mempuasakan seperdua Sya’ban yang akhir kalau tidak sepakat dengan adatnya.

٣. مكروه

3.     Makruh

١. ممڤواساكن سكلين ماس باݢى اورڠ يڠ تاكت اكن لوڤت حق اتو تاكت مضرة ديرى.

1.     Mempuasakan sekalian masa bagi orang yang takut akan luput hak atau takut mudharat diri.

٢. ممڤواساكن هارى جمعة ساج دڠن تيدق ممڤواساكن هارى خميس دان هارى سبت.

2.     Mempuasakan hari jum’at saja dengan tidak mempuasakan hari Kamis dan hari sabtu

٤. سنة

4.     Sunnah

١. انم هارى بولن شوال سسوده هارى راى.

1.     Anam hari bulan Syawwal sesudah Hari Raya.

٢.سمبيلن هارى اول ذي الحجه.

2.     Sembilan hari awal Dzulhijjah.

٣. ساتو هارى عرافه (هارى يڠ كسمبيلن بولن ذي الحجه) سلائين اورڠ يڠ سدڠ مڠرجاكن عملن حج.

3.     Satu hari ‘Arafah (hari yang kesembilan bulan Dzulhijjah) selain orang yang sedang mengerjakan amalan haji).

٤. ساتو هارى عاشيراء(هارى كسڤوله بولن محرم).

4.     Satu hari ‘Asyura (hari kesepuluh bulan Muharram).

٥. ساتو هارى تاسوعا (هارى يڠ كسمبيلن بولن محرم).

5.     Satu hari Tasu’a (hari yang kesembilan bulan muharram).

٦. اول بولن دان تڠه بولن دان اخر بولن تيڤ٢ تاهن.

6.     Awal bulan dan tengah bulan dan akhir bulan tiap-tiap tahun.

٧. هارى كتيݢ بلس كأمڤت بلس دان كليما بلس تيڤ٢ بولن.

7.     Hari ketiga belas, keempat belas, dan kelima belas tiap-tiap bulan.

٨. تيڤ٢ هارى خميس دان هارى ثنين.

8.     Tiap-tiap hari Kamis dan hari Senin

٩. سكلين بولن حرم يإيت ذي الحجه محمرم دان راجب.

9.     Sekalian bulan haram, yaitu Dzul-qa’idah, Dzul hijjah, Muharram, dan Rajab.

١٠. بولن شعبان.

10.  Bulan Sya’ban.

*****

Penjelasan:

Syeikh Sulaiman Arrasuliy (Inyiak Canduang) menguraikan hukum-hukum puasa: wajib, haram, makruh, dan  sunnat.

Puasa wajib adalah: Puasa bulan Ramadhan; puasa kafarat (denda) yang dibahas di bagian lain di kitab ini; puasa Nazar; puasa mengqadha puasa wajib, dan puasa untuk membayar fidyah.

Sementara puasa haram adalah: puasa di dua Hari Raya; puasa di hari Tasyrik; puasa di hari yang dikeragui, yakni hari 30 bulan Sya’ban namun berita tentang masuknya Ramadhan ternyata tidak sah; puasa dalam keadaan sakit yang mengancam nyawa; dan, puasa sepuerdua Sya’ban.

Puasa Makruh adalah: puasa sepanjang masa; puasa di hari Jumat saja dan tidak Kamis dan Sabtu.

Puasa Sunat adalah: puasa enam di bulan  Syawal; puasa 9 hari pertama Zulhijjah; puasa ‘arafah; puasa Asyura (10 Muharam); puasa Tasu’a (9 Muharam); puasa di awal, tengah dan akhir tiap bulan Hijriyah; puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriyah; puasa Senin-Kamis; puasa bulan haram (Zul Qaidah; Zul Hijjah, Muharram, dan Rajab); puasa Sya’ban.   

Selanjunya Baca: Tentang Puasa Sunat Bulan Syawal (Fasal 8)

Syekh Sulaiaman Arrasuli
Ulama Minang, Ulama Tradisional Asal Sumatera Barat Pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dikenal Juga dengan Inyiak Canduang