scentivaid mycapturer

Jatuah Asok, Sutan Pamenan

Jatuah Asok (Sutan Pamenan)
Dok. Istimewa

Ayam tapauik disemba alang, awak nan manggambar urang nan mambingkai. Eeealah tapaga karambia condong Sutan Pamenan kironyo, dari ketek batanam, lah gadang buahnyo jatuah ka laman urang. Biduak upiah pandayuang bilah, ba a ndak ka bakisa juo duduak gadih ka lapiak suto, bapaliang juo  tagak nan manih ka tungkek rajo. Kini ba a lai, deta lah abih kupiah lah lusuah, siang abih ka ilia manjalo angin, ka mudiak manangkok kabuik, malam abih manilantang maetong kasau, maereang mambilang dindiang, manungkuik maukua lantai. Pangana lah bantuak ula dalam katidiang, kapalo jo ikua ndak tantu bedanyo, yo lah sansai nasib Sutan Pamenan, tulang abih dagiang bakisai, ubek jauh panyakik ampia, nasib lah cando buah kacubuang, kambang lai babungo indak. Ati gata mato nan digauik. Lah abih gali dek galitiak, lah abih miang dek bagisai barulah takana dek Sutan Pamenan jo pasan lamo Amai ”Kaia sajangka Nak, jan lauik nan ang dugo pulo, ndak ka takapik gai basi dek bilah do Yuang”

Tuan Marejo Lalo mantun pulo, ndak basiagak gai, mantang manih umpan di tangan, salamak ati mamanciang di tabek urang. Lah basamuik gulo di jari, saka di pondok urang baelo juo. Lah tarambau kabau dek rumpuik mudo mah, pituah lahnyo pijak, sagan lahnyo tingga. Awak nan bakuaso awak nan bagak, ndak pandai manari lantai buliah dituduah jungkek, ndak tantu jo hukum pitih lai pandai mangicek. Batua bana kicek urang saisuak “Ndak ado kilek di urang buto, ndak ado guruah dek urang pakak”

Nan kuriak kundi nan merah sago, nan baik budi nan indah baso, Siti Baheram lah namonyo. Kok maota pareman di lapau ndak abih manyabuik rancaknyo, kok mando’a bujang di surau ndak baraliah maaminan jo inyo barumah tanggo. Tapi itu sari, carito lamo, katiko Marapi sagadang talua itiak, jaman katumba kicek urang, katiko bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mupakaik. Nan kini bulek aia lah dek paralon, bulek kato lah jo mikrofon. Mantun pulo lah Siti Baheram lah balain lo raginyo, pangana batuka, pikia baganti. Siti Baheram kini lah cando ayam diasak malam. Sajak tantu jo nan lamak, lah umpamo gadih jolong basubang, tiok bajalan mangapik kunyik, tiok mangicek lah mangamek, siang abih babadak, malam abih bagalak, awak nan paliang rancak. Ibo dipinang nan sabatang, lupo jo aua nan sarumpun, lah lari inyo baduo ka nagari urang. Marejo Lalo maninggaan Sa’idah bininyo nan baru sapakan sudah malaiaan, Baheram maninggaan amaknyo surang di pondok usang.

Melenium bana lah  jaman kini kicek urang, nan carito taun taun daulu tu lah jadi panukak ukua dek rang banyak, “Kok ele jan sa ele Menan, lah pamole di larian urang, jando baranak surang nan ditinggaan paja ko bakamehan pulo. Tea a nan kaindak tasabuik ka inyo lai, cadiak bajua ongok babali dek Menan tu mah, sinewen”

Baetong taun babilang maso, sajak saisuak kaba saraoman tun tatap bakulindan di nagari ko, ndak ado cupak nan indak manggantangi masonyo, jan kan urang, dindiang jo ilalang se batalingo.

“Assalatu khairumminannaum…Assalatu khairumminannaum…”, antaro lalok jo jago tadanga dek ambo abang malin dari surau, ntah aia nan barih, ntah ati nan ditonggok ibilih, ntah lah, nan jaleh kain marekan lusuah ko taraso bana lasuahnyo katiko subuah.

“Oii Yuang, jagolah capek, kabau lapeh ka parak urang kato Mak Lenggang sabanta ko ah, ang caliak lah sabanta luh” kicek amak sambia mangunto­-ngunto kain ambo.

“Apak se lah mah mak, ngantuak bana ah” jawek ambo manggusuak-gusuak mato

“Apak wa ang alun pulang dari sawah mancaliak aia la do, jagolah ang sabanta luh, beko sambuang lalok tu liak”

Satangah maleh satangah mangaceh jagolah ambo, bajalan ka dapua mancari tarompa. Sambia tagalak ketek dilatakannyo dek amak kain saruang ka bahu ambo.

“Pailah ang ka pincuran dulu, ambiak uduak, sumbayang”

“Tapi kato Amak sabantako kabau lapeh?” tanyo ambo tacangang.

“Yo lapeh, lapeh ka rasian wa ang kalau ang paturuik an juo lalok ndak sumbayang subuah tu”.

Ambo nan baru baumua sambilan taun ndak ngarati banalah kicek amak do, ntah baduto ntah bamain kato, tapi ambo picayo ado sarugo dalam duto, apolai nan mangicek kini ko urang nan di kakinyo ado sarugo.

Pailah ambo, kiro-kiro limo baleh minik tibo ambo di pancuran, yo agak jauah saketek, jauah amek kalau tambah jo ati maupek. Untuang juolah sabalun pai amak lai mananam tabu di ati ketek. Sudah bauduak, ambo sumbayang di ateh batu laweh nan sangajo dilatak an dakek pincuran untuak sumbayang. Jaman kini surau lah acok bakunci, ndak salah garin se do, awak mantun pulo, sumbayang di karak-karak wakatu, nan malarian kotak infaq ado pulo. Jalan ka pulang, antaro pandai jo pandia, ambo silau kandang kabau sabanta, mamastian kabau ndak lapeh. Kironyo yo ndak lapeh do, lamak juo galuangnyo malepok dalam kandang, mungkin bantuak itu pulo lah tampang ambo kalau ndak dijagoan amak tadi tu mah. Batanduak.

“Lah pulang Apak dari sawah, Mak? Tanyo ambo satibo di rumah

“Alah, tu liau sadang mangguluang daun santo ah” Jawek amak dari dapua sambia ma arahan mato ka laki-laki bauban sansai, dagiang abih tulang bakisai.

Lah sataun talingo liau ndak samparono bisa mandanga lai doh, mangicek mantun pulo, pakak jo gagok kicek urang kampuang, Apak gagah kicek ambo, duduak ambo disampiangnyo, baselo mairuik kopi paik ciek baduo. Sajak manikahi Amak, Apak lah jarang bana minum ka lapau.

Ambo tingga di rumah ketek, batigo jo amak apak, barampek jo pariuak, balimo jo sanduak, baranam jo lapiak buruak, bapanuah-panuah jo Nan Ciek. Awwaluddini ma’rifatullah kicek Apak samaso manyuluakan urang, daulu.

“Assalamua’laikum”

“Wa’alaikum salam, masuak lah nyiak” jawek amak mambukak an pintu

“Ndak usah lah Dah, inyaik sabantanyo, bilo Menan ka kau bawo barubek?” tanyo inyiak ka amak.

“Duduak lah nyiak dulu,itu lo nan ka ambo rundiangan ka inyiak” jawek Amak sambia mangambangan lapiak.

“ Jadilah kok yo mantun” inyiak maiyoa kicek amak.

Mancaliak inyiak lah duduak, amak ka dapua mambuek an inyiak aia sambia mambawo apak duduak barundiang. “Indak bana tadanga sapanuahnyo, sapatigo jadih juo” bisiak amak ka malaikaik bauban tu. Nan ambo disuruah amak ka sawah manyabik rumpuik. Tiok satangah tujuah sampai jam salapan kalau ndak bagubalo sambia mangaro, ambo manyabik rumpuik ka sawah. Apak dulu acok bapasan “Kok ka pai nyabik, jan ka labuah lalu nak, ka pimatang sawah labiah capek tibo”. Sangko ambo yo jauah, ambo cubolah sakali lalu ka labuah,kironyo samo dakek jo ka pimatangnyo, tapi mancaliak urang di labuah barasiah-barasiah, galak-galak, pakai saragam, pakai tas jo sipatu sambia manjijiang buku, yo agak lamo ambo tatagak mamacik sabik jo guni di tapi labuah deknyo. Ndak baduto apak do mah, “Ka pimatang labiah capek tibo daripado ka labuah, ndak banyak bana nan ka di sapo, kok indak bana manyaapo bilalang, nan ilalang lai ka ma angguak juo. Kok indak pandai bana Buyuang mambilang, Nan Ciek jannyo sampai ilang”

Buah masak tagantuang tinggi, ka dijuluak pangalan singkek, ka di panjek batang bamiang, agak-agak nio basikola samo jo urang. Takana apak jo amak, baban liau barek, singguluang batu, ka manjujuang indak bakapalo, ka mamikua indak ba bahu. Labiah ancak ambo manyabik, mangaro,jo  bagubalo kabau sajo. Alam takambang jadi guru kicek urang, tapi nan ambo raso alam takambang jadi ngilu. Alah tu mah, itu lo nan ka dipikian, garih tangan ko lah batua sajak daulu ko, jari ambo ko yo untuak rasaki sabik jo tali kabau nampaknyo, ndak tantu jo pituluik ndak tau jo buku.

Di nagari ambo ko, roda alah baknyo roda, kudo alah baknyo kudo, kusia tatingga, padati kamari bedo. Ilalang nan tabaka, sicerek manumpang mati. Nan kayo nan basitangka, nan bansaik nan kanai sipak kaki. Kicek urang apak ambo sinewen, kicek ambo nagari ko nan sinewen. Ba a ko lah kato Nan Ciek ?

Apak karajo ka parak urang, dibayia jadih dimokasihan jadih. Kama pai mabawo kain saruang, kupiah lusuah, baju cabiak, tarompa bakabek jo tali yen. Kadang-kadang apak batukang ka kampuang-kampuang urang, saindaknyo maangkek kasiak jo mangacau simin. Acok upah nan apak tarimo labiah saketek dibandingan jo urang nan samo karajonyo jo liau. Apo karano sinewen kicek urang banyak tu? Ntah lah. Alluhu a’lam, Nan Ciek juo nan tau jaweknyo. Kok bagotong royoang urang sakampuang, nan Apak tampek disuruah-suruah. Kok ado barang nan ilang, lah ka jaleh apak nan kanai tuduah. “Menan sabanta ko nan malarian ndak, kan samo tau wak, inyo sinewen mah”. Induak-induak sakampuang taruih bapasan ka anak-anaknyo “Jan dakek-dakek jo si Am anak tiri Menan tu, tabawo ayan wa ang beko”. Lah ampia tiok ari ambo mangadu ka amak. “Ndak puji nan manganyang, ndak upek nan ka mambunuah” itu se taruih jawek amak ujuang-ujuagnyo.Kok lalu apak ka labuah, urang mancaliak sambia mamiriangan jari talunjuak ka kaniang, kok ka singgah ka lapau, urang mamakok iduang. Mungkin dek itu apak maleh ka lapau.

Am, Amrizal Sa’idi namo ambo diagiah apak jo amak, tapeknyo sabaulan sasudah Marejo Lalo pai maninggaan Amak. Ntah ba a bantuak paja tu ambo ndak tau. Tiok ambo manyabuik Marejo Lalo jo kato “paja tu”. Apak bangih sambia mangguntiak talingo ambo. “Apak Kandaung ang tu Am, liau nan ma abangan ang katiko lai tu mah nan manggantiak ang kini ko, apak tirihnyo ko” Kicek matonyo.

Amak mangaleh karupuak kuah di tapi labuah muko sakola SD. Kalau lah babunyi lonceang kalua main, amak alah bantuak ka’bah dikaliliangi murik-murik SD. Salain tu, amak mangaleh lo di muko TPA tampek anak-anak mangaji. Kalau ndak dek anak-anak SD jo TPA tu, ndak ado nan ka mambali karapuak kuah Amak do. Lah panek amak-amak sakampuang managahan anaknyo “Jan balanjo karupuak kuah si Dah tu, urangnyo kumuah”. Nan satau ambo amak pakai baju usangnyo, ndak kumuah do. Lusuah dek basasah, bukan dek balanyah. Untuanglah Nan Ciek lai manjago ati anak ketek. “Karupuak kuah mak Dah lamak” jawek anaknyo. Ka basorak na ambo sakaliliang kampuang manuntuik adia nan tarandam, ndak ubahnyo jo mambulalak di nan kalam. Mancari bana ka urang kibia, ndak ubahnyo jo mancari cubadak ka batang karambia.

“Tu ba a hasia rundiangan amak, apak, jo inyiak di rumah?” Tanyo anak gadih rancak nan sajak tadi duduak di sampiang mandangaan carito ambo.

Tanyo nyo singkek tapi lamo ambo baru ka manjawek, ndak tantu dek ambo dima ujuang  rundiangan tu do, sabab nan apak ndak jadi dibawo barubek. Kadang-kadang ambo caliak, mamacik galeh sajo tangan apak lah manggigia. Nan amak lah batuak-batuak pulo. Satau ambo sabulan sasudah barundiang tu, ambo dimasuak an ka sikola, disarahan ka TPA. Pitih nan lah lamo diungguak dek amak jo apak untuak barubek, kironyo liau balian ka saragam sakola, sipatu, buku, langkok jo pena pituluiknyo. Salangkok pinyakik nan liau baduo tangguang sampai kini. “Mancaliak wa ang pakai saragam tu sihaik mato den dari pado mancaliak ang macik sabik” kato amak katiko sakik. Tapi ntah lah, lah pandai lo ambo mambaco kini mako ka buto uruh jo parasaian amak jo pak. Sakali ambo kicuah gadang liau baduo, katiko tu ambo tamat SMA jo nilai paliang tinggi, ambo katoan ka amak jo apak kalau ambo lai lulus, tapi jo nilai randah, jadi ndak bisa untuak manyambuang ka perguruan tinggi do. Ambo kicuah amak jo apak bantuak tu karano lah cukuik liau mangicuah-ngicuah paruik litak dibawo lalok, mangicuah-ngicuah sakik dibawo tagok.“Alah mah Mak, alah mah Pak, bagi ambo duduak batigo di dapua manantian nasi masak, mambaunan maco panggang, mamalik samba lado, sambia bacarito maso ketek ambo, baraja maerang, baraja manungkuik, baraja marangkak, baraja galak, atau  carito ambo dulu pai ka sawah, Apak manyabik rumpuik, Amak mangajuik unggeh, ambo bakubang, malompek lompek diateh jarami, ma ambuih pupuik batang padi, itu sadonyo lah cukuik dek ambo untuak mangatoan ka Nan Ciek kalau ambo jauah labiah kayo dari ameh bakilek sarugo batingkek, konon lah tamat lo ambo sikola” bisiak ambo ka ati ketek. Ambo mangarti baliau salamo ko icak-icak galak mambanaman aiamato nan sabananyo taserak. Ndak lo talok lo dek ambo lih do, mancaliak liau mamikian pitih masuak kuliah rasonyo ambo sadang mainjak tulang-tulang liau nan sadang sumbayang.

Ambo bawo laloklah ijazah SMA malam tu, paginyo ambo dijagoan dek Amak “Oii Yuang, jagolah capek, kabau lapeh”. Sajak ketek ambo dijagoan mode tu, ambo pintehi kato amak langsuang “Lapeh kama ?, ka rasian ambo lo lapehnyo liak” saroman bana jo kato amak daulu. Tanyato lah duo pakan yo ndak basobok kabau ko do, dimaliang urang. Erannyo amak jo apak ndak basikuampeh mancari kabau ko do, sadangkan saikua kabau tu harato nan tingga lihnyo. “Padaian se lah lih Yuang, kok dimaliang urang ndak rasaki wak lai tu do” kicek amak sambia tagalak ketek. Nan apak mantun pulo, romannyo liau sanang amek. Barulah samester tujuah pas ambo KKN di Payokumbuah nampak dek ambo kabau tu, tanduaknyo patah sabalah tandonyo bagi ambo. “Kabau ko dijua dek urang gaek dari Kanagarian Bukik Batabuah, bakain saruang, kupiah lusuah, baju cabiak, tarompa bakabek jo tali yen,” jawek toke kabau tu katiko ambo tanyo. Badasia darah ambo, jo pitih asia jua kabau tu lah ambo di masuakan apak kuliah kironyo. Patuiklah katiko kabau nan ambo sangko dimaliang urang amak tagalak, apak romannyo rancak. Itumah kironyo “Lapeh kabau ka rasian juo, yo ka rasian cito-cito ambo, nan kini sadang duduak babaju itam, sarawa dasar, sipatu lokak, batoga diateh kapalo, Amrizal Sa’idi, SH kinilah nyato”

Gadih rancak nan duduak di sampiang ambo dari tadi ma angguak-anguak balam se, ntah ngarati jo carito nyato ambo ntah indak, nan jaleh aia nan balinang dimatonyo saketek mangarati. Lah ampia sajam lo ambo bacarito, lah kapocongan lo kaki ko duduak sajak tadi, nan giliran namo wak jo inyo alun juo tadanga diimbauan lai. Rami bana urang wisuda ari tu, tapi nan lulus “dengan pujian” saketeknyo, dilatak an an lo paliang akhia sabagai panutuik acara. Dek lamak ambo macarito diri ambo, ndak takana mananyoan namonyo do, apolai manyuruahnyo mancaritoan pangalam iduiknyo. Kini tingga ambo baduo nan alun disabuik an lai di acara wisuda tu.

“ Widia Fatma,SE, putri dari Almarhum Marejo Lalo dan Almarhumah Siti Baheram, predikat lulus dengan pujian” Kato Rektor jauah dari muko. Banyak urang batapuak tangan, ambo surang batapuak jantuang.

“ Amrizal Sai’di,SH, putra dari Sutan Pamenan dan Sa’idah, predikat lulus dengan pujian”. Dingin tapak ambo jalan ka muko, tasingkok  buhua nan salamo ko indak babuku, nampak uleh nan sajak daulu indak bakasan.

Basicapek langkah taraso patah, basigiro danyuik taraso anyuik, ntah a nan ka di sabuik, ibo ndak bisa di lipek. Lah bapindah tali toga, nan datak di dado basikuampeh ndak ta tagah. Ambo caliak inyo samakin jauah, di pintu kalua di patuiknyo ambo jo galak ketek, tapi ado nan jatuah di pipinyo lambek-lambek.

Menan ele, Menan tea, Menan pandia, Menan ongok, Menan gilo nan diupek-upek sakaliliang kampuang daulu, Menan nan dikatoan sinewen daulu kini sadang balari-lari ketek jo amak, jo ambo, jo adaik ambo Widia Fatma di padang pasia nan aianyo banamo Zam-Zam.

Baca Juga: Ustadz Andaru

“Kok jatuah juo, jatuahlah saroman jatuah Menan sakaluarganyo, jatuah asok” kicek Marawa di tapi labuah. Pado Nan Ciek ambo basimpuah.[]

Padang, 18 Desember 2012

Muhammad Zikri
Alumni MTI Canduang. Mahasiswa aktif Agribisnis Universitas Andalas Padang.