Saat ini situs judi slot online deposit dana adalah salah satu permainan yang sangat di minati di Indonesia.

Pertama sekali bila anda ingin merasakan mudahkan memperoleh uang dari nwmedicaltraininggroup tentus aja anda sangat di sarankan untuk bermain pada permainan kakek ya gengs.

Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Mengingat Kembali Jalan Keilmuan Kita

Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Mengingat Kembali Jalan Keilmuan Kita
Ilustrasi Dokumen Kaji Surau

Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Mengingat Kembali Jalan Keilmuan Kita

Persatuan Tarbiyah Islamiyah Islamiyah (PERTI) ialah wadah persatuan ulama-ulama Minangkabau, yang fokus pada pendidikan Islam. Perti pernah menaungi 360 madrasah di berbagai daerah di Sumatera.

Madrasah-madrasah PERTI seragam dengan nama yang sama, yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Kurikulum pelajaran agama yang dikembangkan PERTI ialah kurikulum sesuai dengan halaqah-halaqah di Masjidil Haram.

Berikut kitab-kitab yang diajarkan pada madrasah-madrasah PERTI, di antaranya: (Fikih) Matan Taqrib, Fathul Qarib, I’anatut Thalibin, Kanzur Raghibin, dan Tuhfatul Muhtaj, (Akidah) al-Aqwalul Mardhiyyah, Bidayatut Tauhid, al-Durr al-Farid, Matan Sanusi, Syarah Ummil Barahin dengan Hasyiyah al-Dasuqi.

Dalam bidang tasawuf ada Tadzkitarul Qulub, Minhajul ‘Abidin, Ihya’ Ulumiddin, dan Syarah Hikam, (Nahwu) Matan Ajurumiyyah, Syarah Mukhtashar Jiddan, Syarah Khalid Azhari, Syarah Qatrun Nada, Syarah Ibnu ‘Aqil ‘alal Alfiyyah, dan Syarah al-Asymuni, (Balaghah) Bidayatul Balaghah, Jauhar Maknun, dan Syarah Hilyah Lubbil Mashun.

Baca Juga: Perti

Di antara Ushul Fiqih yang dipelajari: Syarah Waraqat, Latha’iful Isyarat, Syarah Jam’ul Jawami’ dengan Hasyiyah Banani, dan Asybah wan Nazha’ir fil Furu’, (Mustalah Hadits) Syarah Baiquniyyah dengan Hasyiyahnya (Tafsir) Tafsir Jalalain dan Tafsir Khazin, (hadis) Hasyiyah al-Sanawani ‘Ala Mukhtashar Abi Jamrah, (Arudh Qowafi) Mukhtarus Syafi dan Hasiyahnya. Kitab-kitab ini dipelajari dalam jangka waktu sekitar 7 tahun.

PERTI teguh di atas akidah Ahlussunnah wal Jama’ah (Asy’ariyyah dan Maturidiyah), fikih Mazhab Syafi’i, dan tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, serta juga mengamalkan tarekat mu’tabar.

Diantara ulama-ulama besar yang menjadi pendiri PERTI ialah Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Abdul Wahid Asshalihi Tobekgodang, Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Syekh Arifin Batuhampar, Syekh Jalaluddin Angku Karuang Sicincin Payakumbuh, Syekh Abdul Majid Koto nan Gadang Payakumbuh, Buya Angku Alwi Koto nan Ampek, Syekh Salim Bayur, dan Syekh Machudum Solok.

Soko guru ulama-ulama PERTI, setidaknya ada empat tokoh, yaitu Syekh Ladanglaweh, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Sa’ad al-Khalidi Mungka, dan Syekh Abdullah Halaban.

Ulama-ulama yang pernah menduduki ra’is (pimpinan) PERTI, di antaranya: Syekh Abdul Majid Koto nan Gadang Payakumbuh, Buya H. Sulthani Dt. Rajo Dubalang Maninjau, Abuya H. Sirajuddin Abbas, dan Abuya H. Rusli Abdul Wahid. Dua sosok terakhir, Buya Siraj dan Buya Rusli adalah tokoh yang terkenal sebagai pimpinan PERTI.

Kapan Berdiri PERTI?

Dalam buku “Kepartaian di Indonesia” yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan RI, 1952, disebutkan:

“PERTI didirikan pada tanggal 20 Mei 1930, berpusat di Kota Bukittinggi, dan pada kongresnya pertama bulan Mei 1932 kantor pusat dipindahkan ke Kota Payakumbuh. Kemudian pada kongresnya kedua bulan April 1939 kantor pusat dipindahkan kembali ke Kota Bukittinggi.”

*****

Selamat Milad PERTI ke-92, semoga selalu menjadi wasilah penyambung mata rantai keulamaan dan keilmuan Masyaikh Minangkabau.[]


Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Mengingat Kembali Jalan Keilmuan Kita1

Redaksi tarbiyahislamiyah.id menerima sumbangan tulisan berupa esai, puisi dan cerpen. Naskah diketik rapi, mencantumkan biodata diri, dan dikirim ke email: redaksi.tarbiyahislamiyah@gmail.com

Apria Putra
Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Pengampu Studi Naskah Pendidikan/Filologi Islam, IAIN Bukittinggi dan Pengajar pada beberapa pesantren di Lima Puluh Kota
Jasa Pembuatan Website