scentivaid mycapturer thelightindonesia

Rukun Puasa Orang Pilihan (Fasal 13)

Rukun Puasa Orang Pilihan dalam yang Pilihan (Fasal 14)

Sebelumnya Baca: Rukun Puasa Orang Awam (Fasal 12)

اركان صوم الخواص

ARKANU SHAUMI AL-KHAWASI

اين روكن ڤواس اورڠ ڤليهن

INI RUKUN PUASA ORANG PILIHAN

١.  سݢل روكن ڤواس اورڠ عوام يڠ ترسبوة داتس تادي.

  1. Segala rukun puasa orang awam yang tersebut di atas tadi.

٢. مناهن دوا مات درڤد مليهت كڤد سݢل يڠ دچلا دان دلارڠ اوله شرڠ مليهتڽ.

  • Menahan dua mata dari pada melihat kepada segala yang dicela dan dilarang oleh syara’ melihatnya.

٣.  مناهن ليده درڤد ڤركتأن يڠ ترلارڠ ڤد اݢام دان ڤركتأن يڠ تيدق برفائده سڤرتى برݢاره٢ براولؤ برسندو٢.

  • Menahan lidah dari pada perkataan yang terlarang pada agama dan perkataan yang tidak berfaidah, seperti bergarah-garah, berolok-olok, bersendau-sendau (bersenda gurau).

٤. مناهن دوا تليڠ درڤد مندڠر كڤد ڤركتأن يڠ دكبنچي اوله شرع سڤرتى ڤركتأن يڠ ترسبوة داتس.

  • Menahan dua telinga dari pada mendengar perkataan yang dikebenci oleh syara’. Seperti perkataan yang tersebut di atas.

٥. مناهن سݢل اڠݢوات سڤرتي كاكي تاڠن درڤد سݢل دوس يڠ تربيت درڤداڽ ماسيڠ٢ دان مناهن ڤروة درڤد مماكن نن شبهت٢ وقت بربوك لبيه٢ بارڠ يڠ دحرمكن اݢام.

  • Menahan segala anggota seperti kaki, tangan dari pada segala dosa yang terbit dari padanya masing-masing. Dan menahan perut dari pada memakan nan syubhat-syubhat waktu berbuka lebih-lebih barang yang diharamkan agama.

٦. مناهن ڤروة درڤد ممڤرباڽق ممكان دان ممينوم نن حلال وقت بربوك تتاڤى دسمڤنكن ساج سقدر ڤڠهيلڠكن هاوس دان لاڤر.

  • Menahan perut daripada memperbanyak memakan dan meminum nan halal waktu berbuka, tetapi disimpankan saja sekedar penghilangkan haus dan lapar.

٨. بهوا اداله هاتي اورڠ يڠ برڤواس ايت انتار هارڤ دان تاكت سسوده اي بربوك (هارڤ اكن دتريم ڤواساڽ دان تاكت اكن ترتولق).

  • Bahwa adalah hati orang yang berpuasa itu antara harap dan takut sesudah ia berbuka (harap akan diterima puasanya dan takut akan tertolak).

*****

Penjelasan:

Di bagian ini Inyiak Canduang menguraikan rukun puasa orang pilihan. Yakni: menahan diri dari segala yang membatalkan puasa orang awam yang telah diuraikan di bagian sebelumnya. Menahan mata dari melihat hal yang dilarang syara’; menahan lidah dari perkataan yang dilarang agama dan perkataan tidak berfaidah; menahan dua telinga dari mendengar perkataan yang dilarang syara’; menahan anggota tubuh lain seperti kaki dan tangan dari dosa yang dapat dikerjakan masing-masing, dan menahan perut dari memakan makan syubhat. Menahan perut dari makan dan minuman yang halal secara berlebihan.  Merasa harap-harap cemas apakah puasanya akan diterima atau tidak.

Selanjutnya Baca: Rukun Puasa Orang Pilihan dalam yang Pilihan (Fasal 14)

Syekh Sulaiaman Arrasuli
Ulama Minang, Ulama Tradisional Asal Sumatera Barat Pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dikenal Juga dengan Inyiak Canduang