scentivaid mycapturer thelightindonesia

Sulaiman Arrasuli: Ulama Pujangga nan Ahli Adat

Dok. Istimewa

Syekh Sulaiman Arrasuli ialah salah satu tipikal ulama Pujangga yang produktif. Selain itu beliau juga tercatat sebagai ahli adat, selain sebagai pejuang dan tokoh pendidikan.

Syekh Sulaiman Arrasuli atau yang dikenal dengan Angku Canduang nan Mudo dan Inyiak Canduang dilahirkan di Candung pada tahun 1871. Ayah beliau, Syekh Muhammad Rasul, seorang ulama terkemuka yang digelari dengan Angku Mudo Pakan Kamis. Dimasa belianya, Syekh Sulaiman belajar al-Qur’an kepada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Batu Hampar. Setelah menamatkan al-Qur’an, beliau kemudian belajar ilmu alat kepada Syekh Tuanku Sami’ Biaro. Beberapa lama di Biaro, beliau menuju Sungayang bersama guru tuo beliau Tuanku Qadhi Salo, ulama yang dituju di Sungayang ialah Tuan Syekh yang dimasyhurkan dengan Tuanku Kolok (nenek dari Prof. Mahmud Yunus), alim fiqih terutama dalam ilmu Faraidh. Wafat Tuanku Kolok, Syekh Sulaiman melanjutkan pelajarannya kepada Tuan Syekh Abdussalam Banuhampu. Beselang berapa lama, beliau pindah ke Sungai Dareh Situjuah Payakumbuh.

Baca Juga: Wasiat Syekh Sulaiman Arrasuli dalam Ijazah MTI Canduang

Tak berapa lama di Situjuah, Syekh Sulaiman dengan isyarat guru dan ayahanda beliau berangkat ke Halaban. Ulama yang dituju ialah seorang alim yang masyhur dalam tigo luak, yaitu Tuan Syekh Abdullah “Beliau Halaban” (w. 1926). Beliau belajar kepada Syekh Abdullah selama 7 tahun dan mendapat kepercayaan untuk menjadi “guru tuo”, sampai beliau diambil menantu oleh gurunya tersebut. Setelah memperoleh izin  dari gurunya Syekh Sulaiman kembali ke kampung halamannya. Beberapa bulan kemudian berangkat ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam ke lima dan menambah ilmu pengetahuan. Di Mekah, Syekh Sulaiman belajar kepada ulama-ulama kenamaan, yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Mukhtar ‘Atharid as-Shufi, Sayyid Ahmad Syatha al-Makki, Syekh Usman as-Sarawaki dan Syekh Muhammad Sa’id Ba Bashil Mufti Syafi’i. Adapun vak keilmuan yang beliau dipelajari di Mekah mencakup ilmu ‘Arabiyah (ilmu alat), Fiqih, Tafsir, Hadist, Tasawuf dan lainnya. Keilmuannya kemudian dilengkapi dengan tasawuf setelah kembalinya ke Minangkabau, yaitu dengan mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah yang diterimanya dari al-Marhum Syekh Arsyad Batuhampar Payakumbuh.

Pada tahun 1907 beliau pulang ke tanah kelahirannya, dan kemudian melakukan langkah perjuangan. Mula-mula beliau melanjutkan Halaqah di kampung halamannya. Halaqah ini berkembang pesat dengan didatangi oleh murid-murid yang ramai dari berbagai penjuru negeri. Pada tahun 1928, Halaqah ini kemudian beliau ubah menjadi Madrasah dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Perobahan ini diikuti oleh halaqah-halaqah surau lainnya di Minangkabau. Selanjutnya beliau menfasilitasi pertemuan ulama-ulama Minangkabau di Candung pada tahun 1930. Pertemuan ini menelorkan kesepakatan untuk mendirikan PTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), cikal bakal Perti. Organisasi ini mencapai puncak kejayaannya hingga dasawarsa ke 7 abad XX.

Mengenai jiwa seni/sastra Syekh Sulaiman Arrasuli dapat kita lihat dalam karya-karyanya. Dalam karya-karyanya, di samping ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Jawi-Minang, beliau gemar menulis dengan gaya sya’ir layaknya pujangga, sehingga jadilah karya-karya beliau disamping memiliki muatan keagamaan, juga merupakan bentuk sastra yang saat itu sangat laris. Sampai-sampai dalam surat-surat beliau, apakah kepada istri dan anak-anaknya ditulis dengan gaya bersyair ini. salah satunya kita tampilkan disini sebuah sya’ir beliau yang menerangkan keinginan untuk tinggal mengaji di Mekkah, namun mengingat ummi beliau yang tidak mau berpisah dengan beliau, niat itu beliau urungkan:

Waktu mengarang faqir khabarkan
Di negeri candung tinggallah badan
Hati terbang ke subarang lautan
Ke negeri Mekah biladul Aman

Sungguh nak pindah di dalam hati
Tetapi ada seorang ummi
Ibuku kandung belahan hati
Dimana mungkin meninggalkan negeri

Ibuku sakit tidaklah sehat
Dimana mungkin dibawa hijrat
Jalanpun jauh tidaklah dekat
Barangkali sembahyang dijalan tidaklah dapat
…………
(muqaddimah Kitab Enam Risalah)

Selain itu beliau juga menulis kritik sosial keagamaan terhadap dalam modernis dalam susunan nazham (sya’ir), tak ketinggalan menasehati kaum muslimin agar tidak terpedaya dengan faham yang seperti itu. Diantara ungkapan beliau ialah:

Sekarang ada orang yang ingkar
Sudah masyhur didengar khabar
Namanya tidak hamba mendengar
Entah siapa nama yang mu’tabar

Khabarnya sudah hamba dengarkan
Ushalli fardhuz zhuhr ianya ingkar
Ibarat ulama hambar naqalkan
Di belakang ini hamba tuliskan

Wahai sahabat taulan yang nyata
Orang yang muqallid namanya kita
Mengikut mujtahid yang punya kata
Jangan diikut faham yang dusta

Jangan dicari ke dalam Qur’an
Hadistnya nabi-pun demikian
Mujtahid mutlak punya bahagian
Nasi yang masak hendaklah makan

Kita nan tidak tahu bertanak
Api dan kayu tungkupun tidak
Hendaklah makan nasi yang masak
Orang yang cerdik janganlah gagak

Jikalau batanak tidak bakayu
Demikian lagi tidak bertungku
Lambek menahun nasinya tentu
Itu misalnya fiqir olehmu

Karya-karya Syekh Sulaiman Arrasuli yang telah teridentifikasi sebanyak 22 buah. Di antara karya-karyanya yang ditulis dalam bentuk nazham (sya’ir) ialah:

(1) Tsamaratul Ihsan fi Wiladati Sayyidil Insan (cetakan Drukkerij Agam, 1923),

(2) al-Qaulul Kasyif fi Radd ‘ala man i’tiradh ‘ala Akabir (Drukkerij Agam, 1920),

(3) Ibthal Hazzhi Ahlil ‘Ashbiyah fi Tahrim Qira’atil Qur’an bi ‘Ajamiyah,

(4) Izalatul Dhalal fi Tahrim Iza’ was Su’a,

(5) Dawa’ul Qulub fi Qishah Yusuf wa Ya’qub (cetakan Maktabah Islamiyah Fort de Kock, 1924),

(6) Sya’ir Mi’raj,

(7) Kisah Mu’az dan Nabi wafat dan lain-lainnya. Satu karya Syekh Sulaiman Arrasuli yang ditulis dengan gaya sastra Minangkabau yang sarat dengan nilai-nilai moral dan agama ialah Kisah Muhammad ‘Arif: Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut gurisan adat dan syara’ (cetakan Tsamaratul Ikhwan, 1939).[]

Apria Putra
Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Pengampu Studi Naskah Pendidikan/Filologi Islam, IAIN Bukittinggi dan Pengajar pada beberapa pesantren di Lima Puluh Kota