scentivaid mycapturer thelightindonesia

Syarat Sah Puasa (Fasal 11)

Rukun Puasa Orang Pilihan dalam yang Pilihan (Fasal 14)

Sebelumnya Baca: Syarat Wajib Puasa (Fasal 10)

شرط صحة الصوم

SYARTHU SHIHHATTI SHAUMI

شرط يڠ منصحكن ڤواس

SYARAT-SYARAT YANG MENSAHKAN PUASA

١. اسلام. تيدق صح ڤواس اورڠ كافر اصلى اتو مرتد.

1. Islam. Tidak sah puasa orang kafir asliy atau murtad.

٢. عقل. ،ل تيدق صح ڤواس اورڠ ݢيل دان سباڠيڽ. 

2. Aqal. Maka tidak sah puasa orang gila dan sebagainya

٣. سوچي درڤد حيض دان نفاس . مك تيدق صح ڤواس ڤرمڤوان وقت حيض دان نفاس. 

3. Suci dari pada haid dan nifas. Maka tidak sah puasa perempuan waktu haid dan nifas.

٤. منريم وقت باݢى ديڤواساكن. مك تيدق صح ممڤواساكن دوا هارى راى دان تيݢ هارى تشريك (هاري نن كسبلس كدوا بلس كتيݢ بلس در بولن ذي الحجه). دان تيدق ڤول صح ممڤواساكن هارى شك (هاري كتيݢ ڤوله درڤد بولن شعبان دان برخبر٢ مانسي دڠن مليهت بولن تتاڤى تيدق صح خبر ايت). 

4. Manarimo waktu bagi dipuasakan [maksudnya waktu yang memang diwajibkan atau disunnahkan berpuasa di waktu itu]. Maka tidak sah mempuasakan dua hari raya dan tiga hari Tasyrik. (hari nan kesebelas, kedua belas, ketiga belas, dari bulan dzul hijjah). Dan tidak pula sah mempuasakan hari syak (hari ketiga puluh dari bulan sya’ban dan berkhabar-khabar manusia dengan melihat bulan, tetapi tidak sah khabar itu.)

*****

Penjelasan:

Di bagian ini Inyiak Canduang menjelaskan syarat sah puasa, yaitu: Islam; berakal; suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan waktu berpuasa memang waktu yang diwajibkan atau disunnatkan berpuasa pada waktu itu. Maka berpuasa di hari Tasyrik tidaklah sah. Begitu pula berpuasa di hari yang diragukan apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadhan atau belum, karena berita yang tersiar belum terbukti benar. 

Selanjunya Baca: Rukun Puasa Orang Awam (Fasal 12)

syarat sah puasa

Syekh Sulaiaman Arrasuli
Ulama Minang, Ulama Tradisional Asal Sumatera Barat Pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dikenal Juga dengan Inyiak Canduang