Perlukah bertarekat, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan “Perlukah bermazhab?”. Baik tarekat maupun mazhab hanyalah media untuk dapat mengamalkan kitab dan Sunnah. Tidak sedikit yang merasa heran, lantas bertanya, “Kenapa tidak langsung merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis saja?”. Sebenarnya keheranan dan pertanyaan ini ...