Polemik Tarekat Tanah Minangkabau Sumatera Barat (dulu Sumatera Tengah) secara khusus akhir abad 19 dan awal 20 banyak melahirkan ulama-ulama besar. Keilmuan dan keulamaan mereka diakui oleh dunia internasional saat itu. Sebut saja misalnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan para ...

Program pemerintah Sumatera Barat kembali ke nagari dan kembali ke surau perlu kita apresiasi. Menjaga gerakkan tradisi dan tantangan hidup di abad XXI, mengharuskan generasi saat ini untuk kembali mengakar kepada jati diri, dan mempunyai filter. Gelombang weternisasi, globalisasi, liberalisasi ...

Salawat merupakan salah satu amal yang diperintahkan kepada setiap muslim. Bersalawat ialah ‘alamat (pertanda) cinta kepada Rasulullah, junjungan alam. Ulama-ulama yang saleh, sejak permulaan Islam menjadikan salawat sebagai rutinitas, wirid harian. Hal ini membuat seorang ulama besar di Maghribi, yang ...