Muhammad Baba as-Samasi Baca: Pengantar Sejarah Ringkas Masyaikh Tarekat Naqsyabandi Baca Juga Sebelumnya: Khawaja `Azizan Ali ar-Ramitani (w. 721 H./1321 M.) Masyayikh Tarekat (13) Muhammad Baba as-Samasi Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam Jami’ Karomatil Auliya’ (JKA, I: 255) menyebutnya sebagai “termasuk ...