Ini adalah gelar yang disematkan oleh alm. Buya Sirajuddin Abbas (w. 1980) dan alm. Syekh Yunus Yahya al-Khalidi Magek (w. 2001) kepada alm. al-‘Arif billah Syekh Muhammad Sa’ad al-Khalidi Mungka (w. 1920) atau dimasyhurkan dengan “Baliau Surau Baru”. Setelah saya ...

Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sebeleumnya Baca: Risalah Rihlah Minangkabau (1) Ziarah Makam dan Surau Syekh Sa’ad Mungka al-Naqsyabandi (w. 1922), Kawan Satu Thabaqat Syekh Mahfuzh Tremas (w. 1920) Pada sore hari Selasa (17/11) tadi, kami berkesempatan untuk menziarahi makam Syekh Sulaiman ...

Pagi hari Selasa (17/11) ini, kami berkesempatan menziarahi makam, masjid, surau dan pondok suluk Syekh Muhammad Sa’ad al-Khalidi al-Naqsyabandi yang terletak di Kampung Mungka, Payakumbuh, Sumatera Barat. Merujuk pada kampung halamannya di Mungka, beliau dikenal juga dengan nama Syekh Sa’ad ...

Ini pidato Buya Hasan Basri Sa’adi (1916-1957) di depan Pemuda Lasymi ketika Agresi Belanda. Cuplikkan pidato ini merupakan kisah yang tidak banyak terungkap dari organisasi PERTI “……. kita harus berjuang membela Negara ini. Sebab kalau kita sempat dijajah kembali dan ...

Syekh Abdul Aziz “Baliau Simpang Kapuak” Al-Mu’ammar Syekh Abdul Aziz “Baliau Simpang Kapuak” ialah salah seorang ulama besar yang berusia panjang. Beliau wafat pada tahun 1985, dalam usia 175 tahun. Syekh Abdul Aziz “Baliau Simpang Kapuak” adalah seorang  saleh, pemuka ...

Syekh Yunus Yahya al-Khalidi Magek ialah salah satu ulama besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Magek. Sebagai salah seorang ulama yang dikarunia umur yang panjang, beliau ialah saksi mata dan sumber sejarah mengenai ulama-ulama tua dari Persatuan Tarbiyah ...

Syekh Muhammad Jamil Jaho adalah salah satu ulama besar Minangkau yang memiliki arti yang signifikan dalam jalur keilmuan ulama Aceh terutama melalui jalur Syekh Muda Waly al-Khalidy. Karena beliau selain guru, juga mertua Abuya Syekh Muda Waly yang menikah dengan ...

Tulisan “Dialektika Ulama Minangkabau” ini merupakan transkrip wawancara Buya Apria Putra Angku Mudo Khalis yang liputan oleh Kamil Muhammad dan ditranskrip oleh Devi Adriyanti dalam rangkai kegiatan: Kunjungan Anak Siak yang Tergabung dalam PASTI (Persatuan Anak Siak Tarbiyah Islamiyah) pada ...

Dari hari ke hari jumlah penuntut ilmu yang hadir di pengajian Pakiah Wahi/Syekh Machudum di Syamiyah semakin banyak (1927). Kitab Hasyiyah Albanani, Fathul Bary adalah di antara kitab besar yang beliau ajarkan kepada penuntut ilmu di kota Makkah. Akhirnya beliau ...

Beliau adalah ulama Minangkabau dan dalam dirinya mengalir darah Syekh Muhammad Amrullah yang merupakan ulama terpandang dan pemuka kaum Tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau. Setelah pulang anaknya Haji Karim Amrullah dari belajar di Makkah, Syekh Haji Muhammad Amrullah disebut dengan Tuanku ...