Sayyid Amir Kullal al-Bukhari Baca: Pengantar Sejarah Ringkas Masyaikh Tarekat Naqsyabandi Baca Juga Sebelumnya: Masyayikh Tarekat (13) Muhammad Baba as-Samasi Sayyid Amir Kullal al-Bukhari (w. 772 H./1371 M.) Sayyid Amir Kullal al-Bukhari, adalah penerus Baba Samasi. Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani ...

Muhammad Baba as-Samasi Baca: Pengantar Sejarah Ringkas Masyaikh Tarekat Naqsyabandi Baca Juga Sebelumnya: Khawaja `Azizan Ali ar-Ramitani (w. 721 H./1321 M.) Masyayikh Tarekat (13) Muhammad Baba as-Samasi Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam Jami’ Karomatil Auliya’ (JKA, I: 255) menyebutnya sebagai “termasuk ...