Sejak dulu para filosof memisahkan antara akal dan hati. Akal lebih berkaitan dengan logika. Berpikir, berdalil, mengkaji berbagai cabang ilmu dan filsafat; ini semua adalah domain akal. Sementara hati lebih berkaitan dengan rasa dan seni. Menggubah puisi, menciptakan karya seni ...

Aliran Syi’ah di Aceh Aliran Syi’ah di Aceh Aliran Syi’ah di Aceh Aliran Syi’ah di Aceh Aliran Syi’ah di Aceh Aliran Syi’ah di Aceh Sebelumnya Baca: Benarkah Syi’ah Aliran Pertama yang Masuk di Aceh dan Nusantara I Kembali ke Hamzah ...

Seorang bapak yang biasa mengikuti pengajian saya bertanya, “Ustadz, kenapa tidak banyak para ustadz yang membuka kajian tentang tasawuf, apakah karena ia sesuatu yang salah, atau pembahasannya berat sehingga tak semua orang mampu mengkajinya?” Dengan keterbatasan ilmu, saya menjawab, “Banyak ...

Syi’ah di Aceh Syi’ah di Aceh Syi’ah di Aceh Syi’ah di Aceh Menelusuri jejak masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia bahkan di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari peran Aceh sebagai pintu masuk pertama penyebaran agama Islam di Nusantara. Saat ...

Wanita Haid Di antara pertanyaan-pertanyaan seputar wanita haid adalah bolehkah memotong kuku dan rambut, serta apakah wajib dibasuh jika sudah dipotong? Dalam masalah ini, khilafiyah ulama terletak pada hal keutamaan saja. Tidak sampai pada wajib dan haram. Dalam bab Junub ...

Ulama-ulama Sufi Minangkabau Oleh: Apria Putra “Tuanku Mudo Khalis” Islam di Minangkabau, salah satunya dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. Oleh sebab itu tasawuf dan ilmu suluk merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Islam di Minangkabau. Berikut dibawah ialah daftar ulama-ulama ...

Tasawuf itu tidak cuma tentang kata-kata indah, bukan juga cuma dibatasi dengan pembahasan akhlak, atau cuma masalah perdebatan wahdatul wujud. Tapi ilmu tasawuf itu sebuah bidang ilmu yang di dalamnya beberapa fan ilmu yang setiap dan pada setiap fan memgumpulkan ...

Khawaja Mahmud al-Anjir Faghnawi Baca: Pengantar Sejarah Ringkas Masyaikh Tarekat Naqsyabandi Baca Juga Sebelumnya: Masyayikh Tarekat (10): Muhammad Arif ar-Righwari (w. 657 H./ 1259 M.) Khawaja Mahmud al-Anjir Faghnawi (w. 670 H./1272 M.) Khawaja Mahmud dipercayai sebagai salah satu di antara ...

Beliau merupakan ulama dan ilmuwan yang sangat diperhitungkan pada masanya. Kehadiran Syekh Nuruddin al Raniry memiliki arti yang signifikan dalam perjalanan keilmuan Islam di Aceh. Syekh Nuruddin al-Raniry pernah menjadi Syekhul Islam dan mufti bagi kerajaan Aceh. Walaupun beliau asalnya ...

SYeKH ABDURRA’UF AL-FANSURI Alhamdulillah, pagi ini saya menerima hadiah “Syekh ‘Abd al-Ra’uf al-Fansuri: Rekonsiliasi Tasawuf dan Syari’at abad ke-17 di Nusantara” (Kompas, 2020) dari penulisnya yaitu Dr. Ridwan Arif “Tuangku Bandaro”, Dosen Prodi Falsafah dan Agama – Universitas Paramadina. Sebenarnya ...