Berikut merupakan kitab al-Qamus al-Muhith karya Majduddin al-Fairuzabadi (w. 817 H ), terdiri dari 4 Jilid. Kitab ini milik KH. Ishak Tanjung Tanah Kerinci. Sebagaimana tertulis pada sampul kitab: (وهذا الكتاب ملك حاج اسحاق بن حاج سودين [؟] تنجوغ تاناه ...