Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Mengingat Kembali Jalan Keilmuan Kita Persatuan Tarbiyah Islamiyah Islamiyah (PERTI) ialah wadah persatuan ulama-ulama Minangkabau, yang fokus pada pendidikan Islam. Perti pernah menaungi 360 madrasah di berbagai daerah di Sumatera. Madrasah-madrasah PERTI seragam dengan nama ...

Salawat merupakan salah satu amal yang diperintahkan kepada setiap muslim. Bersalawat ialah ‘alamat (pertanda) cinta kepada Rasulullah, junjungan alam. Ulama-ulama yang saleh, sejak permulaan Islam menjadikan salawat sebagai rutinitas, wirid harian. Hal ini membuat seorang ulama besar di Maghribi, yang ...

Berdasarkan analisis teori living-sunnah yang digagas oleh Fazlurrahman, dapat disimpulkan bahwa salah satu sunnah Nabi Saw yang masih hidup hingga sekarang ini adalah selawat. Perintah selawat yang muncul pada zaman Nabi Saw terus dihidupkan oleh para sahabat dan kemudian dilanjutkan oleh tabiin dan kaum muslim ...