scentivaid mycapturer thelightindonesia

Tamrin al-Lisan fi Ma’rifah Tajwid al-Qur’an: Fonologi Arab Berbahasa Melayu Karangan Syekh Hasan Yahya Jambi (1344 H/ 1926 M)

Tamrin al-Lisan fi Ma’rifah Tajwid al-Qur’an Fonologi Arab Berbahasa Melayu Karangan Syekh Hasan Yahya Jambi (1344 H 1926 M)

Tamrin al-Lisan fi Ma’rifah Tajwid al-Qur’an: Fonologi Arab Berbahasa Melayu Karangan Syekh Hasan Yahya Jambi (1344 H/ 1926 M)

Ini adalah halaman sampul dari kitab berjudul “Tamrîn al-Lisân fî Ma’rifah Tajwîd al-Qur’ân” karangan seorang ulama Nusantara asal Jambi (Sumatera). Seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah pada paruh pertama abad ke-20 M, yaitu Syekh Hasan Yahya Jambi. Nama Lengkap beliau Syekh Hasan b. Yahyâ al-Jambî. Beliau juga dikenal dengan Syekh Hasan Jambi atau Guru Hasan Anang Jambi, 1895-1940 M).

Tamrîn al-Lisân fî Ma’rifah Tajwîd al-Qur’ân

Tertulis keterangan pada halaman sampul judul kitab dan nama pengarang dalam bahasa Melayu Jawi bercampur bahasa Arab:

انيله كتاب يغبرنما تمرين اللسان في معرفة تجويد القرآن/ كراغن همبا يغ فقير لاكي مغاجر دمسجد الحرام/ دمكة المشرفة يائت حسن بن الحاج يحي/ أورغ نكري جمبي الجاوي عفى/ الله عنه وعن والديه وعن/ حميع المسلمين/ آمين

(Inilah kitab yang bernama ia Tamrîn al-Lisân fî Ma’rifah Tajwîd al-Qur’ân/ karangan hamba yang faqir lagi mengajar di Masjidil Haram/ di Makkah al-Musyarrafah yaitu Hasan bin Haji Yahya/ orang negeri Jambi Jawi [Nusantara] ‘afâ/ Allâh ‘anhu wa ‘an wâlidaihi wa ‘an/ jamî’ al-muslimîn [semoga Allah berkenan mengampuninya, kedua orang tuanya, dan semua orang Muslim] / âmîn).

Baca Juga: Sullam al-Raja Syarah Kitab Safinah al-Naja Karangan Syekh Utsman Tungkal Jambi 1351 H1933 M

Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab (Jawi). Kitab ini berisi kajian ilmu tajwid al-Qur’an (fonologi Arab) dan tatacara membaca al-Qur’an yang baik dan benar. Dalam kolofon, didapati keterangan jika karya ini diselesaikan di Makkah pada hari Rabu, 20 Rajab tahun 1344 Hijri (bertepatan dengan 1926 Masehi). Syekh Hasan Jambi menulis:

دان تله سلسي اكو درفد مهيمفونكن اين كتاب يغ كجيل فد هاري ربوع فد تغكل دوافوله درفد بولن رجب تاهون سريبو تيكاراتوس أمفت فوله أمفت درفد هجرة نبي محمد سيد المرسلين

(Dan telah selesai aku daripada me[ng]himpunkan ini kitab yang kecil pada hari Rabu pada tanggal Dua Puluh daripada bulan Rajab tahun Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat [22 Rajab 1344] daripada Hijrah Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin).

Kitab ini kemudian dicetak oleh Mathba’ah al-Taqaddum al-‘Ilmiyyah, Kairo, Mesir, pada tahun 1345 Hijri (1927 Masehi). Percetakan tersebut dikelola oleh para ahli waris Syekh Muhammad ‘Abd al-Wâhid Bek al-Thûbî. Versi cetakan al-Taqaddum al-‘Ilmiyyah ini menghimpun tebal kitab 44 halaman.

Dalam muqaddimah, pengarang menulis:

هذه رسالة صغيرة سميتها تمرين اللسان في معرفة تجويد القرآن ألفته في غاية من الاضاح والبيان ليسهل فهمه على المبتدئين والإخوان التقطته من الكتب المشهورة التي ألفها علماء الكرام وإني كنت لست أهلا لهذا المنهج والمقام ولكن أرجو من الله تعالى أن يرزقني التوفيق والالهام. ورتبت هذه الرسالة بمقدمة وثلاثة وعشرين فصلا وخاتمتين راجيا من الله تعالى حسن الختام

(Ini adalah risalah yang kecil yang aku namakan Tamrîn al-Shibyân fî Ma’rifah Tajwîd al-Qur’ân. Aku mengarangnya dengan penjelasan yang gambling agar mudah difahami oleh para pelajar pemula dan para saudara. Aku merujuk pada beberapa kitab yang masyhur yang telah dikarang oleh para ulama besar. Sesungguhnya aku bukan orang yang ahli dalam bidang ini, namun aku berharap kepada Allah agar memberikanku petunjuk dan ilham. Aku menyusun risalah ini atas mukaddimah, dua puluh tiga pasal, dan dua penutup [khatimah]. Aku juga berharap kepada Allah agar memberikanku husnul khatimah).

Kitab ini juga mendapatkan taqrîzh (endorsement) dari lima orang ulama Makkah, yaitu Syekh Muhammad Kâmil, yang tercatat sebagai mudîr al-ma’ârif al-‘umûmiyyah (kepala bidang pendidikan) Makkah, Syekh ‘Abdullâh b. Qâsim Sanqûrâ, ulama Makkah asal Senggora (Semenanjung) yang tercatat sebagai ra’îs al-qurrâ fî Makkah (kepala para qurra di Makkah), serta tiga ulama besar Makkah asal Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Ramlî b. Muhammad Zubaidî Fathânî (asal Pattani), Syekh Muhammad Arsyad b. ‘Amrû Sumbâwâ al-Jâwî (asal Sumbawa, yang juga ditulis sebagai guru pengarang), dan Syekh Muhammad b. Dâwûd al-Fathânî (asal Pattani, yang juga ditulis sebagai kolega dekat pengarang).

Syekh Hasan Jambi dilahirkan di Kampung Tengah, Jambi, pada tahun 1895. Ayahnya, Haji Anang Yahya, adalah seorang saudagar kaya sekaligus pemilik kedai penjualan kitab terbesar di kota Jambi. Pada tahun 1919, Syekh Hasan Jambi pergi ke Makkah dan bermukim di sana selama kurang lebih delapan tahun. Di Makkah, beliau berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad Sumbawa, Syekh Mukhtar Bogor, Syekh Sa’id Yamani, Syekh Abdullah Qasim Senggora, dan lain-lain.

Pada tahun-tahun terakhirnya di Makkah, Syekh Hasan Jambi mendapatkan lisensi untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia pun mengajar di sana sejak sekitar tahun 1925 hingga 1927, di mana pada tahun terakhir ia pulang ke Jambi dan mengajar di Madrasah Nurul Iman, salah satu institusi pendidikan Islam tradisional yang terkemuka di tanah Jambi. Selang beberapa waktu kemudian, Syekh Hasan Jambi pun diangkat untuk menjadi kepala Madrasah Nurul Iman selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya (1928-1938).

Syair Tarekat dari Minangkabau Peristiwa Geger Cianjur 1885 dan Jaringan Intelektual Ulama Cianjur Minangkabau Timur TengahAbad XIX

Madrasah Nurul Iman sendiri didirikan pada tahun 1915 yang hingga sekarang masih eksis. Nurul Iman menjadi salah satu institusi pendidikan terbesar dan terkemuka di Jambi pada masanya. Ada banyak ulama besar yang pernah mengajar di sana, yang bukan hanya berasal dari Jambi, tetapi juga dari Makkah. Nurul Iman terhubung dengan jaringan intelektual ulama Nusantara-Timur Tengah yang berhaluan tradisionalis (Ahlus Sunnah wal Jama’ah/ Aswaja). Masa kejayaan institusi ini berlangsung pada tahun 1920 hingga 1970-an. Di antara ulama terkemuka pada paruh pertama abad ke-20 M yang pernah berkunjung dan mengajar di Nurul Iman adalah Syekh Sa’îd Yamânî beserta dua orang putranya, Syekh Muhammad Shâlih Yamânî dan Syekh Hasan Yamânî, Syekh Abdullah Shadaqah Zainî Dahlân (keponakan Saikh Ahmad Zainî Dahlân Makkah yang wafat di Karang Pawitan, Garut, Jawa Barat), Syekh Muhammad ‘Alî b. Husain al-Mâlikî al-Makkî, dan lain-lain.

Melihat deretan nama-nama ulama di atas, sudah bisa dipastikan jika Syekh Hasan Jambi dan Madrasah Nurul Iman Jambi terhubung dengan sangat kuat dengan ulama sezamannya dari tanah Jawa, yaitu Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari (Tebu Ireng, Jombang, w. 1947). Nama-nama ulama Makkah yang disebutkan di atas adalah juga para guru dan kolega dari KH. Hasyim Asy’ari. Mereka juga pada kurun masa 1925-1940-an berkunjung ke pesantren Tebu Ireng Jombang dan beberapa pesantren tradisional lainnya di Jawa. Ini artinya, Syekh Hasan Jambi dan Madrasah Nurul Iman Jambi sangat berkerabat dekat dengan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren-pesantren tradisionalis lainnya di Sunda-Jawa-Madura dan seluruh wilayah Nusantara lainnya.

Syekh Hasan Jambi meninggalkan beberapa karya, yang ditulisnya dalam bahasa Melayu aksara Arab (Jawi). Di antara karya-karya beliau adalah (1) Taqrîb al-‘Awâm li Ma’rifah al-Fiqh wa al-Ahkâm dalam bidang kajian ilmu fikih, (2) Nail al-Mathlûb fî A’mal al-Juyûb dalam bidang kajian ilmu astronomi, (3) Nûr al-Hudâ yang berisi pandangan Syekh Hasan Jambi yang menolak pendapat-pendapat kaum muda di Sumatera, (4) Ta’lîm al-Shibyân dalam bidang kajian ilmu tauhid, dan (5) Tamrîn al-Lisân dalam bidang kajian ilmu tajwid yang kita bicarakan di atas.[]

Bogor, Mei 2018


Redaksi tarbiyahislamiyah.id menerima sumbangan tulisan berupa esai, puisi dan cerpen. Naskah diketik rapi, mencantumkan biodata diri, dan dikirim ke email: redaksi.tarbiyahislamiyah@gmail.com

Syekh Hasan Yahya Jambi

Ahmad Ginanjar Sya'ban
Dosen Pascasarjana UNUSIA Jakarta